Het intrinsieke antisemitisme van het christenzionisme
Filosofie & wetenschap
Plaats reactie


NicolaasPSuperlid
Superlid
Lid sinds: 31-3-2010
Antw.: 6080
Wo Jun 08, 2022 1:37 pm Reageer met quote

De godheid die de christenen in drie elkaar completerende vormen
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid - aanbidden was/is in zijn aardse manifestatie een Joodse man: Jezus christus van Nazareth, de messias -althans zo willen de christenen -zijn volgelingen- het, die al in het OT aangekondigd wordt.
Door de Joodse gemeenschap in die dagen kort na het jaar nul werd die nieuwe sekteleider volstrekt niet als de messias waarop zij zaten te wachten (en nog wachten) erkend. Zij voelden zich bovendien behoorlijk getergd toen die profeet (ťťn van de velen in die tijd) zich ook nog eens tot hun koning uitriep. Hij tekende zijn eigen doodvonnis min of meer. De Joden sleepten hem voor de Romeinse rechter en daar hij niets van zijn hovaardige, de Joodse gemeenschap beschimpende woorden terug wilde nemen werd de profeet J. v N. ter dood veroordeeld.
De christenen hebben dit 'de Joden' altijd aangerekend: Zij hadden christus, 'gods eniggeboren zoon' vermoord.

Toch verlang(d)en die christenen vanaf de 17e eeuw eeuw minstens zo vurig als veel later de zionistische Joodse beweging dat Palestina -bewoond door voornamelijk islamitische Palestijnen- een Joodse staat werd, een natie exclusief voorbehouden aan Joodse mensen, in het OT: 'gods uitverkoren volk'. Waarom die sympathie met 'de Joden die hun christus vermoord hadden'.
Dat is moeilijk te begrijpen zonder de eindtijd-gedachte van zionistische christenen.
De verklaring is dat hun messias in het door de OT aan de Joden beloofde land IsraŽl opnieuw zal verschijnen om daar de schapen van de bokken te scheiden. Maar 'de' over heel de wereld uitgewaaierde Joden moesten zich daar dan wel gevestigd hebben om de voorspelling van god uit te laten komen. Daar wilde de christenzionisten voor zorgen. Dan kon de eindtijd aanbreken zoals in de bijbel beschreven werd.
De christen behoort vanzelfsprekend tot de schapen want hij heeft de messias erkend en tot het middelpunt van zijn geloof gemaakt.
De Joden waarmee deze christenen zo sympathiseren (denk bv aan Segers) , behoren echter tot de bokken, de slechteriken, de verdoemden, tenzij ze hun geloof waarin Jezus als profeet en messias verworpen wordt afleggen en zich snel nog even tot het christendom bekeren.https://www.verhoevenmarc.be/cartoons12.htm

Dit is en blijft een beetje dubbel en dus moeilijk te begrijpen, maar zo zit dit ideeŽnweefsel van de christenzionist wel in mekaar.
Het eerst hoorde ik Noam Chomsky al eens vertellen over de discrepantie van de ideologisch samen met de Joodse zionist optrekkende christen zionist, maar hoe duidelijk wordt zulks ook geÔllustreerd op de website van deze Marc Verhoeven https://www.verhoevenmarc.be/PDF/Israel-verharding.pdf

Quote:
In de komende verdrukking (de ďbenauwdheid voor JakobĒ) zal een overblijfsel van IsraŽl gered
worden om het Messiaanse rijk te beŽrven:
ďWee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch
zal hij daaruit verlost wordenĒ (Jeremia 30:7).
In welk opzicht is IsraŽl in de kerkbedeling voor ons een zegen terwijl zij geestelijk verblind zijn?
Paulus heeft de kerk in Rome vroeger reeds erop gewezen dat IsraŽl het kanaal is waardoor het
Woord van God naar de mensheid is gekomen, en dat beslist niet allen van hen afvallig en geestelijk
verhard geraakt zijn:
(...)(...)(...)
Wij mogen IsraŽl niet verwerpen of kleineren wegens hun geestelijke hardheid, maar hen in tegendeel jaloers maken op de manier waarop wij de God van Abraham, Izašk en Jakob door de Messias
dienen. Zij moeten hun eigen geestelijke armoede beseffen bij het aanschouwen van onze geestelijke rijkdom in de Heer. Wij zullen dit slechts ten volle kunnen doen als wij de verborgenheden rond
IsraŽls verleden, heden en toekomst juist verstaan.
(...)(...)(...)
https://www.verhoevenmarc.be/PDF/Israel-verharding.pdf

https://www.verhoevenmarc.be/cartoons12.htm
Curieus nietwaar. De Joodse mens is voor de christenzionist niet meer dan een vehikel om zijn eigen christelijke heil te bereiken. De Joodse medemens, zijn instrument hiertoe, mag zelf doodvallen. Het Joodse geloof wordt door de christenzionist gelaakt, bespuugt, bespot.Quote:
Hulp aan IsraŽl om terugkeer van Jezus te versnellen
Journalist Anna Krijger over christenen, IsraŽl en de eindtijd

Hulp aan IsraŽl om terugkeer van Jezus te versnellen
Het filmpje dateert uit 2015, maar dook vorige zomer weer op de sociale media op. De Republikein Mike Pompeo, inmiddels de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, spreekt een kiezerspubliek toe over zijn verzet tegen de legalisatie van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. Hij zegt hierover: ĎWe zullen doorgaan met dit gevechtÖ tot the raptureí. De Ďraptureí, te vertalen met Ďopname van de gemeenteí, verwijst naar een theorie over het einde der tijden, wanneer de ware gelovigen worden opgenomen in de hemel en de joden die zich niet hebben Ďbekeerdí achterblijven met de antichrist. Tweederde van hen zal sterven. Dit scenario kan zich gaan voltrekken wanneer Šlle Joden ter wereld terug zijn gekeerd naar het Heilige Land: IsraŽl.

hulp-aan-israel-om-terugkeer-van-jezus-te-versnellen

Waar voorts de morbide symbiose christenzionisme-Joods zionisme kristalhelder uit de doeken gedaan wordt: De youtube video https://www.youtube.com/watch?v=YYWlB64upSc brengt de diverse ontwikkelingen en stromingen van het christenzionisme goed in beeld. Ze brengen ook een ander wat minder bekend christenzionistisch doel in beeld: de vernietiging van alle joden behalve 145.000 geredde messiaanse joden.
https://wikikids.nl/Christenzionisme

Daar de pagina plots afgeschermd is en enkel nog voor geregistreerden te bekijken valt hier integraal gekwoot (bij wikipagina's toegestaan):


Het Christenzionisme is ontstaan na de Protestantse reformatie in het 17e eeuwse Engeland. Het christendom veranderde. Er werd anders naar de bijbel en de joden gekeken.

Voor christenen bestaat de bijbel uit 2 gedeeltes; een christelijk gedeelte en een deel dat van de joden is overgenomen. Voor de reformatie gold het Joodse deel als onbelangrijk en ondergeschikt aan het christelijk deel. Er is een groot verschil tussen beide delen. : Als iemand je slaat, zegt het joodse deel: "Oog om oog, tand om tand". Dat betekent : Doe precies hetzelfde terug. De christelijke bijbelgedeeltes zeggen: "Keer hem je andere wang toe", oftewel laat je gewoon nog een keer slaan. Verdedig je niet, doe zelf niets terug en neem geen wraak..

Veel christenen begonnen de joodse gedeeltes veel beter bruikbaar te vinden. Ook het gedeelte, over de joodse Messias. Ze lazen, dat een messias de joden naar Palestina terug zou brengen en een nieuwe joodse staat daar zou oprichten. Jezus is de messias van de christenen. Ze vonden, dat de joden Jezus ook als hun messias moesten gaan zien. De oprichting van een joodse staat in Palestina werd steeds belangrijker voor ze. Dat had vooral ook te maken met de terugkeer van Jezus naar de aarde. In de Bijbel is daarover een aantal voorspellingen geschreven Christenzionisten zijn gaan geloven, dat het niet om voorspelling gaat, maar meer om een plan. Een plan, dat moest worden uitgevoerd. De oprichting van een staat voor voornamelijk joodse inwoners in Palestina werd stap 1 van dat plan

Jezus had het christendom gemaakt. Als christenen de joden naar een joodse staat in Palestina terug zouden brengen, zou Jezus dat veroorzaakt hebben. Dan was hij dus ook hun messias, vonden ze. Joden moesten zich gaan bekeren en ook gaan geloven, dat Jezus hun messias was.

Een belangrijk figuur in het christenzionisme is John Nelson Darby, die vooral van belang was bij de groei van ideeŽn van het dispensationalisme. Dat is het idee, dat er twee volkeren van god zijn: de joden, apart van de christenen. en dat de bijbel het plan bevat, wat god met die twee volkeren gaat doen. De bijbel moet letterlijk gelezen worden vinden ze. En wat er in staat, moet door christenen uitgevoerd worden. Het belang van de rol van gelovigen in de bijbelse eindtijd voorspellingen werd belangrijker.

De Youtube video https://www.youtube.com/watch?v=YYWlB64upSc brengt de diverse ontwikkelingen en stromingen van het Christenzionisme goed in beeld. Ze brengen ook een ander wat minder bekend christenzionisrtisch doel in beeld: de vernietiging van alle joden behalve 145.000 geredde messiaanse joden.

Vanuit dit christenzionisme ontwikkelde Regeringsleider Lord Shaftesburry zijn ideeŽn over een joodse staat in Palestina. Hij schreef in 1839 : 'State and Restauration (sic) of the Jews.í Het stond in het blad de Quarterly Review en was wel 30 paginaís groot: Hij wilde een joods thuisland met Jeruzalem als hoofdstad. Die staat moest dan beschermd worden door de Engelsen. Hij was erg actief. Protestanten in heel Europa namen zijn ideeŽn over. Veel mensen denken, dat het Joods zionisme ook door zijn invloed is ontstaan.

In 1853 bedacht hij al de zionistische slogan: ďEen land zonder volk, voor een volk zonder landĒ. Maar er woonden best veel mensen in Palestina. Dat "land zonder volk" kan worden gezien als een planning van de ontvolking van Palestina. Ze wilden het land zonder zijn bevolking.

Ook in de USA waren ze al actief in die tijd. In 1891 starte E. Blackstone campagne voor een joods thuisland. Hij vond, dat de bijbel dat verlangde.

Het Christelijk zionisme ging op de achtergrond langzaam een steeds belangrijkere rol spelen in Westerse landen. Vooral in de de Engelse regering. In 1840 was Lord Palmerson de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Palestina was nog onderdeel van het Ottomaanse rijk. Hij probeerde die Ottomaanse regering te laten helpen om meer Joden naar Palestina te laten komen.

De Balfourverklaring werd opgesteld door een Christenzionistsiche regering.Deze verklaring is vernoemd naar Lord Balfour, een licht antisemitisch lid van deze regering. Hij vond Joden maar rare mensen en wilde er niet teveel van in zijn land.

In deze verklaring beloofde Balfour namens zijn regering om in Palestina een "Joodse Nationale Woonplek" te gaan helpen ontstaan en ondersteunen.

Op 31 oktober stuurde Lord Balfour zijn verklaring in een brief aan lord Rothshield. Op 2 november 1917 bracht Balfour de plannen officieel naar buiten.

Ook de Nederlandse CU en SGP lijken het Christelijk Zionisme te volgen. Ze zeggen IsraŽl en de groei van IsraŽl te steunen vanuit de bijbel. Over het plan de aarde te vernietiging willen ze niets zeggen. De CDA lijkt ook vooral IsraŽl te steunen.

Het hoofddoel van de Christenzionisten is er voor te zorgen, dat de Jezus terugkeert op aarde. Ze geloven, dat in de bijbel staat hoe dat gedaan moet worden:

Doelen van het Christenzionisme
Er moet een joodse staat komen in Palestina. Die moet lijken op het joodse gebied in de oudheid en net zo groot of groter zijn.
Opnieuw bouwen van de joodse tempel (meesten denken op de op de Tempelberg)
Massale bekering van joden: ze moeten gaan geloven in Jezus.
Valse messias die uit de dood lijkt opgestaan en overal volgelingen krijgt.
Veroorzaken rampen, ziektes, pandemieŽn en oorlogen. Uiteindelijk de vernietiging van de aarde door vuur en geweld in een nucleaire catastrofe.
Jezus komt weer op aarde terug
Joodse staat
Christenzioniosten werken al langer aan een joodse staat. Al voor Palestina het "Mandaatgebied Palestina" werd. Ze hebben geholpen het zionisme te laten ontstaan.

Al voor Palestina mandaatgebied werd, had de onderhandelaar Weizman al veel gesprekken met allerlei landen. Deze zionist wilden toestemming krijgen voor een joodse staat met voornamelijk joodse bewoners in Palestina. Hij praatte erover, dat de meeste Palestijnen weg moesten. Er mocht van hem maar een kleine groep Palestijnen overblijven. Die moesten dan wel aan joden ondergeschikt zijn. Ook de Engelse minister van Buitenlandse zaken Balfour was daar al mee bezig. In een interview in 1919 zegt hij:

ďWe hebben niet te maken met de wensen van een bestaande gemeenschap, maar zijn bewust op zoek naar een nieuwe gemeenschap en willen zeker bouwen aan een numerieke meerderheid in de toekomst.Ē

Hij bedoelt daarmee, dat hij wilde zorgen, dat er heel veel joden gingen wonen en dat er maar weinig tot geen Palestijnen overblijven. Daardoor moesten Joden een meerderheid gaan vormen in Palestina.

Veel mensen in de Engelse regering van die tijd waren Christenzionist. Al sinds de 19e eeuw, dus ruim voor het mandaat, waren ze van plan om Palestijnen uit Palestina weg te werken. Ze wilden in Palestina een staat voor (vrijwel) alleen joden.

De Zionisten wilden dat ook. En als er Palestijnen bleven wonen, moesten die ondergeschikt gemaakt worden aan het joodse volk.

Huidige joodse staat
Christenzionisten vinden het huidige IsraŽl nog lang niet groot genoeg. Ze willen, dat het alleen-voor-joden gebied groeit, tot zeker de grootte die het in de oudheid had.

Kingdoms of Israel and Judah map 830-nl.svg
Vroeger waren er twee staten; IsraŽl en Juda. De christenzionisten en de zionisten willen, dat IsraŽl, minstens net zo groot wordt.

Sommigen (christen)zionistizche stromingen willen het nog veel groter zien worden. Veel zionisten en Christenzionisten claimen al het land tussen de Nijl en de Eufraat en Tigris, als Joods land. De Arabische bewoners zullen uitgeroeid en naar Europa verdreven moeten worden, geloven veel zionisten. Ten tijde van Golda Meir ontstonden er al plannen om in de Arabische gebieden onrusten te veroorzaken om de bevolking daar te decimeren en veroveren makkelijk te maken. Of de VN over te halen het gebied door IsraŽl te laten besturen. De fragmentatie van alle Arabische staten in kleinere eenheden is een steeds terugkerend thema geweest in het zionistisch strategisch denken; Het is niet nieuw.

Oded Yinon werkte de ideeŽn verder uit. In 1982 Publiceerde hij zijn plan voor een strategie om een Groter IsraŽl te bereiken, genaamd: " Een strategie voor IsraŽl in de jaren tachtig".

IsraŽl volgends Oded Yinon
Dit Oded Yinonplan heeft ook nu nog veel steun in de Likud-partij. De Strategie gaat er van uit, dat er makkelijk onrusten gestookt kunnen worden tussen bijvoorbeeld Koerden en andere volken en het opstoken van onrusten het gebied kan helpen op te delen in kleine stukjes. Deze stukjes moeten dan voortdurend in staat van oorlog met elkaar gehouden worden. IsraŽl zal niet in staat zijn om het hele gewenste gebied in 1 keer te veroveren. Maar als de Arabische gebieden uiteenvallen in kleine stukjes, zal IsraŽl die gemakkelijk kunnen controleren en ťťn voor ťťn kunnen overnemen. Ontvolking en bevolken met Joden zal daarna gemakkelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door Kolonisatie, net als nu in de Bezette Gebieden. Ook LibiŽ en andere Afrikaans-Arabische gebieden moeten vervallen tot kleine gebiedjes in oorlog met elkaar, om ze machteloos te houden. Dit plan stamt van lang voor de Arabische lente. sommigen beweren, dat dit plan ook lang een uitgangspunt is geweest (nog is?)voor de USA benadering van het Midden-Oosten.

Engelse video met veel info:

https://www.youtube.com/watch?v=UwzteZ7mUyU

Ook Christenzionisten steunen dit plan nog steeds:

https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-groot-israel-van-de-nijl-tot-de-eufraat
Sommige Christenzionisten geloven dat Jezus 2 x komt en er gewacht moet worden tot de Messias het hele gebied aan de Joden geeft, en willen maar de helft van het gebied overnemen. Maar het principe blijft hetzelfde.

https://www.c4israel.org/news/greater-israel-from-the-nile-to-the-euphrates/
Ook dit Yinon plan begint bij het joods maken van de rest van Palestina..

Meer Palestijnen moeten verdreven worden. Meer gebied moet alleen voor joden worden. Palestijnen weg, Joden erin. "Judificatie" of "judaÔsatie" noemen Zionisten dit etnisch zuiveren. Zo zijn er al hele gemeenschappen BedouÔnes uit zuid IsraŽl gedeporteerd naar Palestijns gebied rond Jeruzalem. Ze krijgen gebied aangewezen, waar ze moeten blijven. Maar ze mogen geen huizen of tenten bouwen om te wonen. Om te mogen bouwen hebben ze een vergunning nodig. Joodse mensen krijgen gemakkelijk vergunningen. Anderen bijna nooit.. Zowel in IsraŽl als in de bezette gebieden wordt maar 1.5% van Palestijnse aanvragen goedgekeurd. Die 1.5% worden soms als voorbeeld gebruikt om net te doen alsof Palestijnen wel rechten hebben in IsraŽl en de bezette gebieden. Rond en in Jeruzalem krijgen alleen joodse mensen bouw- of verbouwvergunningen. Palestijnen nooit.

De Bedouines bouwen dan maar zonder toestemming woningen. Ze moeten toch ergens wonen. Dat vinden zionisten niet. Al tientallen jaren worden hun huizen steeds weer gesloopt. Het levert IsraŽl wel lekker geld op, want er staan boetes op "illegale" woningen. IsraŽl wil dat de Bedouines in de buitenlucht leven, Ze mogen van IsraŽl niet in huizen wonen. Ze noemen het illegaal, als Palestijnen woningen maken zonder toestemming. Als je dan leest, dat er weer illegale woningen zijn gesloopt van Bedouines lijkt dat heel normaal. Illegaal mag niet. Maar als je de geschiedenis kent is dat toch niet zo normaal meer. Maar gemeen.

In 1950 werden BedoeÔenen van de Jahalin-stam uit IsraŽl verdreven. Ze werden gedeporteerd naar bezet gebied op de Westelijke Jordaanoever. Ze huurden land van de Palestijnse boeren om er te wonen en te leven. In 1994 werd de Bedouinestam nog een keer verplaats.. IsraŽl besloot, dat op hun nieuwe gebied alleen-voor-joden-huizen moesten komen. Daarom werden de Bedouines op een vuilnisbelt gezet. Ze moesten daar maar gaan wonen. Maar mogen ook daar geen huizen bouwen of tenten opzetten.

Er vinden nu op grote schaal huisuitzettingen plaats in en rond Jeruzalem. In IsraŽl, maar ook in de bezette gebieden. Ook aan de Jordaanoever. Huizen worden gesloopt en alleen-voor-joden-wijken worden gebouwd. Chrisrtenzionisten betalen daar flink aan mee.

Uitbreiding in bezette gebieden
Ook in de Bezette Gebieden worden Palestijnen uit hun dorpen en boerderijen verdreven. Er worden daar dan joodse kolonies opgezet. De Christenzionisten betalen vaak de bouw van de alleen-voor-joden-huizen, -wijken en -buurten. ook de alleen-voor-joden-straten, -stroom- en -waterleidingen. Het maakt deze christenen niet uit hoe de Palestijnen (soms ook christenen) uit Palestina verdreven worden, als het joods gebied maar groeit. In de bezette Palestijnse gebieden rond Jeruzalem verdwijnen hele wijken. Palestijnen worden met honderden tegelijk uit hun huizen verdreven.en gedeporteerd. Soms gebeurt dat door vervalste eigendomsbewijzen. IsraŽlische rechters zien wel, dat de papieren niet kloppen, maar vinden joods belang belangrijker, dan Palestijns belang. Soms moeten ze dan de Palestijnen wel een kleine "vergoeding" geven, maar meestal ook dat niet eens.

In de bezette gebieden zijn Palestijnen en hun bezit vogelvrij. Zionisten stelen hele schaapskuddes tegelijk. https://www.btselem.org/video/20200623_israeli stelen schapen

Vertaal add-on.png
Er is op Internet veel over te vinden. Als het in het Engels is, kijk dan hoe dat automatisch vertaald kan worden. Sommige browsers hebben een blauwe knopje met [ translate ] (betekend vertaal) bovenaan de pagina, dan wordt het vertaald naar Nederlands. andere browsers hebben add-on's

Olijfbomen worden gesloopt. Oogsten van bijvoorbeeld bloemkolen worden gestolen, of met bulldozers vernield. Palestijnse boeren, die naar hun land gaan om te oogsten worden vaak neergeschoten. Kolonisten willen de oogst gratis hebben en roepen militairen om de boeren te verdrijven. De soldaten vragen niks, maar beginnen vaak direct te schieten als ze boeren zien oogsten. Daarbij vallen vaak doden.
Ook vallen mensen uit Zionistische kolonies Palestijnse dorpen of alleenstaande huizen aan.. Het IsraŽlische leger helpt meestal de kolonisten en valt mee aan. Ze zeggen, dat de Palestijnen weg moeten, omdat zij het land willen hebben.

In de bezette gebieden is er een wet, die Palestijnen verbiedt, om geweld tegen joden te gebruiken. Als een Palestijn zich verdedigt tegen aanvallende kolonisten, wordt dat vaak als geweld tegen joden uitgelegd. Palestijnen worden dan gearresteerd. Dat gebeurd ook al als ze hun armen omhoog brengen om hun hoofd te beschermen. De IsraŽlische regering noemt dat geweld tegen joden. De aanvallende kolonisten worden niet gearresteerd. Kolonisten mogen van de IsraŽlische regering wel Palestijnen aanvallen, waar ze maar willen..

Zie bijvoorbeeld dit B'tselemverslag: https://www.youtube.com/watch?v=XhBefHrzgqk&feature=emb_rel_end

B'tselem is een israelische mensenrechtenorganisatie, die gevaarlijke gebieden intrekt en onrecht filmt. Hun camera;'s zijn meestal direct verbonden met Internet. Er zijn veel filmpjes te vinden op https://www.Youtube.com en op https://www.btselem.org/

Er vinden massaal huisuitzettingen en deportaties plaats zoals deze: https://rightsforum.org/nieuws/israel-dreigt-compleet-palestijns-dorp-van-de-kaart-te-vegen/

Amnesty waarschuwt daartegen : https://www.amnesty.nl/actueel/israel-huisuitzettingen-vernielingen-jordaanoever


Op : https://staatvanbeleg.com/archive/ staat voor elke maand hoeveel mensenrechtenschendingen er waren en welke soort. Je kunt er daar ook rapporten van inzien.Alleen al in Februari 2021 waren er 1111 mensenrechtenschendingen. Deze 1111 zijn alleen de internationaal erkende mensenrechtenschendingen van februari 2021!


Corona ziekenhuis wordt ook gesloopt. Blijkbaar mogen Palestijnen van IsraŽl Corona niet bestrijden of zieken helpen!!! https://abu-pessoptimist.blogspot.com/2020/03/israel-breekt-palestijnse-kliniek-tegen.html

Ook de vernietiging en diefstal van door Europa betaalde hulp gebeurt veel. Zonnepanelen, windmolens, waterreservoirs, schoolklasjes, speeltuinen en simpel onderdak. Vernielen en stelen van die hulp staat hoog op de agenda bij de JudaÔsatie van Palestijns land.

https://rightsforum.org/nieuws/israel-sloopt-opnieuw-eu-gefinancierde-school/

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/israel-vernietigt-nederlands-hulpproject

IsraŽl sloopt Nederlands ontwikkelingsproject | Buitenland | AD.nl

IsraŽl zou wel sneller meer gebied willen verjoodsen maar is ook bang voor ruzie met andere landen. Daarom proberen ze zoveel mogelijk Palestijnen flink te pesten en een normaal leven onmogelijk te maken. Ze hopen, dat die Palestijnen dan vanzelf weggaan.

Ben Gurion was de eerste premier van IsraŽl. Hij zei al voor het ontstaan van Israel: "We moeten de Arabieren verdrijven en hun plaats innemen" en "we moeten terreur, moord, intimidatie, inbeslagname van land en het afsnijden van alle sociale voorzieningen gebruiken". En zo gebeurt dat ook al decennia.

Om hun leven onmogelijk moeilijk te maken, worden Palestijnen ook de toegang tot water (bronnen) ontzegd. Water is enkel bestemd voor de kolonies. Duitsland heeft 2 grote waterpompen gebouwd voor de Palestijnen zonder water. Ze waren bezig veel Palestijnse dorpen en boerderijen aan te sluiten op water. Dat wilde IsraŽl niet. De Palestijnen werden snel weer afgesloten en de waterpompen gestolen. Maar om te pesten werden de waterpijpleidingen door de Palestijnse dorpen heen gelegd naar de zionistische kolonies. Palestijnen mogen van IsraŽl geen waterleidingen hebben en moeten duur water uit tankauto's kopen, terwijl de waterleidingen door hun woonplaatsen lopen en langs hun huizen en ze niets uit de bronnen bij hun dorp mogen halen. Putten en bronnen werden vaak kapotgemaakt door IsraŽl. Volgens Amnesty International is het water, dat ze krijgen, veel te kort om goed van te leven en zeker niet genoeg als je ook nog eens dieren hebt.

Ze schreven er onder andere dit rapport over ; https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/the-occupation-of-water/

Andereren schreven: https://al-shabaka.org/briefs/drying-palestine-israels-systemic-water-war

IsraŽl dwingt Palestijnen hun eigen huizen te slopen!! https://www.middleeasteye.net/video/israeli-municipality-jerusalem-has-issues-demolition-orders-palestinian-residents-order-avoid Weer doet de VN niets. Ook onze Premier Rutte zwijgt en stemt in. Zegt zelfs in het openbaar, dat het "israel bashen moet stoppen". Onze Premier keurt het onderdrukken, verdrijven en vermoorden van Palestijnen goed!!

Palestijnen krijgen in IsraŽl en de bezette gebieden nooit bouwvergunning. Alleen Joodse mensen krijgen bouwvergunning. IsraŽl vindt, dat Palestijnen niet in huizen mogen wonen. Wat dan wel? Dat Interesseert de regering niet. "ze zien maar"

De VN grijpt overal in de wereld in, als er erge dingen gebeuren. Maar de VN doet niets aan dit zionistisch machtsmisbruik en de grove schending van internationaal erkende mensenrechten. De VN staat machteloos tegenover het Christenzionisme, dat de regeringen van de USA al decennia in zijn greep heeft. De USA staat niet toe, dat de VN iets onderneemt in het nadeel van IsraŽl of voor de bescherming van Palestijnen. De VN roept voor de schijn wel eens iets van "foei" in veroordelingen en resoluties, maar dat is alles. Zionisten negeren die gewoon. Ze mogen al 100 jaar gewoon doorgaan met gruwelijke onderdrukking en het verdrijven en vermoorden van mensen. Eigenlijk gaat dit de Christenzionisten lang niet snel genoeg. De grote Joodse staat is er nog lang niet.

Trump
Er zijn veel Christenzionisten in de Verenigde Staten. Er is ťťn boek, dat een grote rol speelt in de bekering van Amerikaanse christenen tot christenzionisten: de Scofield Bijbel. https://www.wrmea.org/015-october/the-scofield-bible-the-book-that-made-zionists-of-americas-evangelical-christians.html door dit boek zijn de Amerikaanse christenen massaal christenzionisten geworden. Een heleboel daarvan hebben op Trump gestemd. Maar ze hebben ook veel invloed op de democraten!, De USA-regeringen zijn al tientallen jaren allemaal christenzionistisch. Of ze willen of niet. De AIPAC lobby is erg machtig in de USA. Ze besteden een miljard per jaar om de USA regering pro IsraŽl te houden. Gevonden (omkoop) betalingen aan politici in 2020: https://www.wrmea.org/pdf/2020octoberpaccharts_20-25.pdf. De AIPAC bepaalt mee, of mensen in het congres of de senaat kunnen blijven. Politici, die hen niet gehoorzamen worden voor antisemiet uitgemaakt en dergelijke. ze krijgen massale lastercampagnes over zich heen. Ze dwingen bedrijven en mensen om steun in te trekken. Ze worden allemaal daarna niet meer gekozen!!. de USA regeringen -zowel Democraten als Republikeinen- lijken al jaren in de greep te zitten van de AIPAC en de christenzionisten.

Het verdrijven van de Palestijnen gaat christenzionisten niet snel genoeg.

Daarom kwam President Trump van de Verenigde staten met een zogenaamd vredesplan. Dit vredesplan geeft vrijwel al het Palestijns land aan de staat IsraŽl. Palestiijnen mogen dan enkel nog wonen in een paar kleine gebiedjes, omringd door IsraŽl. Een soort Thuislandjes zoals in de zuid Afrikaanse Apartheid

Sinds dit "Vredes"plan van Trump is IsraŽl nog harder bezig Palestijnen te verdrijven en vermoorden om kolonies op te zetten. Kolonisten mogen ook nog gemener Palestijnen aanvallen en verdrijven. Het leger helpt ze dan een gebied Palestijnenvrij te maken. Het lijken incidenten, maar steeds meer gebied wordt zo van Palestijnen, Druzen en Bedouines afgenomen. Palestijnen mogen al bijna nergens meer op Palestijns gebied komen. Er is al heel veel gebied "alleen voor joden" toegankelijk gemaakt.

Veel van wat er gebeurd wordt voor de joodse inwoners van IsraŽl verborgen gehouden. Overleg door de regering is er vooral met de Christenzionisten, Die willen dat het eens opschiet. Ze sturen geld en bedrijven om de gestolen grond te bebouwen.

Zelfs de pro zionistische Israeltoday vraagt zich af of IsraŽl niet eigenlijk een christenzionistische staat is : https://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38537/language/nl-NL/Default.aspx

De EU is al bezig maatregelen te onderzoeken tegen IsraŽl, als die bezet gebied aan de staat IsraŽl toevoegt. De EU wil daar een Palestijnse staat. Maar regeringen doen niet echt iets tegen het etnisch zuiveren en laten het verdrijven van Palestijnen en bouwen van joodse nederzettingen in Palestina gewoon toe. Ook onze Premier Rutte spreekt zich voor IsraŽl uit en vind, dat het "israŽlbashen" moet stoppen, wat dat dan ook is. Hij wil, dat kritiek op IsraŽl stopt. Ook in Nederland is de IsraŽllobby erg machtig.

Tempel
Er zal een joodse tempel gebouwd moeten worden. Dat kan op meerdere plekken. De belangrijkste keuze voor een bouwplek is op de Tempelberg. Die plek word zo genoemd, omdat de joodse tempel daar in de oudheid ook al stond. Op de Tempelberg staat nu de Al_Aqsa moskee. Die is erg belangrijk voor de moslims. Die sloop je niet zomaar even. Dat wordt grote ruzie.

Een andere mogelijkheid is het plan van Christenzionist dominee Wiliam Henry Hechter. Die had in 1897 al een compleet plan klaar voor een tempel. Niet op de tempelberg, maar in Bethel. Dat zou het centrum van het land zijn. Daarom vond hij dat de beste plek.

Er lijkt nog geen plan voor om de joodse Tempel weer op te gaan bouwen.

Bekering van de joden
Al in 1621 schreef Sir Henry Finch er een boek over. Hij schrijft. dat bekering van de joden erg belangrijk is voor de wereld. Alle joden moeten gaan geloven in Jezus als de verlosser. Al in die tijd waren er christenen bezig joden te bekeren. Christenzionisten vertellen de Joden, dat Jezus het christendom gemaakt heeft. christenen hebben de joden teruggebracht naar IsraŽl. dus is Jezus ook de joodse messias. Want in de bijbel staat, dat de joodse messias de joden naar IsraŽl zal terugbrengen.

IsraŽl moet daar niks van hebben en werkt daar niet echt aan mee. Rond 1970 kwamen er steeds meer christenen naar IsraŽl. Ze wilden joden in Jezus laten geloven. Met succes. Veel joden gingen geloven, dat Jezus ook hun messias is. Ze werden Messiaanse joden. IsraŽl wil niet dat Joden christen zijn of worden.. Ze kennen de doelen van hun christelijke vrienden. Misschien wil IsraŽl wel niet meewerken aan stap 5; de vernietiging van de Aarde?. Ze maakten 3 wetten om te verbieden, dar er geloof in Jezus gepreekt wordt aan joodse mensen in IsraŽl. De bekeringen lijken wat gestopt nu.

Joden hebben nogal wat voordelen in IsraŽl. zoals mooie huizen in alleen-voor-joden-gebied. Vaak werden Messiaanse joden uit die gebieden gezet. Men vond ze niet meer joods.

Valse messias
In de bijbel wordt gesproken over een valse messias, die over de hele wereld veel volgelingen zou krijgen. Die staat wel op het lijstje, maar is nog lang niet aan de beurt. De christenen lijken nog geen plan voor een valse Messias te hebben,. Alhoewel. de Q-anon beweging beweert, dat er een Kennedytelg "uit de dood" lijkt opgestaan en bij Trump bijeenkomsten is gezien.... wie weet is de valse messias al in de maak..

De vernietiging van de Aarde
Moet pas als alle 4 punten hierboven klaar zijn. Er moeten oorlogen komen, rampen veroorzaakt worden. pandemieŽn en ziektes verspreid worden, Christenzionisten geloven dat de aarde daarna in vuur en geweld vernietigd moet worden. Dat staat in de bijbel. Christenzionisten herkennen in dit verhaal uit de bijbel atoombommen. Ze willen uiteindelijk een atoomoorlog veroorzaken.. Christenzionisten willen de aarde gaan vernietigen in een atoomoorlog.

Jezus
Christenzionisten geloven, dat ze dit allemaal moeten laten gebeuren om Jezus terug op aarde te brengen om ons te "verlossen". Pas als de aarde kapot gemaakt is en alle levende wezens dood komt Jezus om een aantal ware gelovigen uit de dood te verlossen, zo geloven ze.

Bronnen
https://nl.icej.org/christen-zionisme-0
[1]
https://www.youtube.com/watch?v=YYWlB64upSc
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Nelson_Darby
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dispensationalisme
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/70387-tekenen-van-de-eindtijd-in-de-bijbel-jezus-matteus-243-14.html
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/70518-bijbelse-profetieen-israel-diaspora-terugkeer-van-de-joden.html
https://balfourproject.org/a-few-quotes/
https://tartuffel.infoteur.nl/specials/christen-zionisme.html
https://www.jpost.com/opinion/christian-zionism-and-the-balfour-declaration-508034
https://julesisaacstichting.org/de-theologische-strijd-over-de-landbelofte/
https://www.wrmea.org/2019-january-february/rev-sizer-reveals-christian-zionism-preceded-jewish-zionism.html
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/22316
https://rightsforum.org/nieuws/joden-plunderden-in-1948-de-bezittingen-van-600-duizend-palestijnen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl
https://en.wikipedia.org/wiki/Yinon_Plan
https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-groot-israel-van-de-nijl-tot-de-eufraat
https://www.globalresearch.ca/hillary-clintons-emails-and-the-syrian-shoah-greater-israel-and-the-yinon-plan/5515398
https://www.c4israel.org/news/greater-israel-from-the-nile-to-the-euphrates/
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/A_strategy_for_Israel_in_the_Nineteen_Eighties.pdf
https://www.alertgroepen.nl/2016/01/23/the-zionist-plan-for-the-middle-east/
https://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/28072/language/nl-NL/Default.aspx
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/mensen/71871-william-hechler-eerste-moderne-christen-zionist.html
https://www.wrmea.org/015-october/the-scofield-bible-the-book-that-made-zionists-of-americas-evangelical-christians.html
https://www.amnesty.nl/actueel/onwettige-annexatieplannen-israel-zorgen-voor-een-wet-van-de-jungle
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties/
https://balfourproject.org/balfour-and-palestine/
https://www.yesh-din.org/en/yitzhar-a-case-study-settler-violence-as-a-vehicle-for-taking-over-palestinian-land-with-state-and-military-backing/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_IsraŽl
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2011-2012/in-de-ban-van-israel/vechten-tegen-een-reus.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_IsraŽllobby
https://theintercept.com/2019/02/11/ilhan-omar-israel-lobby-documentary/
https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_214017~watch-online-the-israel-lobby~.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_Israel_Public_Affairs_Committee
https://readsludge.com/2019/02/11/heres-how-aipac-spends-money-to-influence-congress/
https://www.palestineremembered.com/Articles/A-Survey-of-Palestine/Story6457.html
https://www.btselem.org
https://jij.org/
https://machsomwatch.org/en
https://rhr.org.il/eng/
https://www.phr.org.il/en/
https://www.yesh-din.org/en/
https://icahd.org/
https://www.breakingthesilence.org.il/

https://wikikids.nl/Christenzionisme

CC-BY-SA / GNU/FDL


NB Mocht iemand dit vervelende materie vinden om kennis van te nemen, dan hoor ik dat wel'Hate is never right, and love is never wrong.'

Roman Kent
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail Bekijk de homepage


AdvertentiePagina 1 van 1

Plaats reactie